Ordinul Ministerului Educației Naționale 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare

Ordinul Ministerului Educației Naționale 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar , aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3844/2016.