Consiliere si orientare - cerc pedagogic

  • Imprimare

Învăţământ Liceal

1.Referat metodic: “Implicarea familiei în educarea copilului şi relaţia dintre familie şi şcoală” (Power-point)

2.Formare privind întocmirea documentelor activităţii educative şi a membrilor CŞE

3. Lecţie demonstrativă (filmată)

4. Noutăţi în specialitate (Power-point)

Data: 06.03.2014, ora 10.0

Locul: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti

Răspund: directorul adjunct, consilierul educativ şi profesorii diriginţi din şcoală

Participă: consilierii educativi de la liceele din judeţul Giurgiu

Conduce: consilierul educativ din Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti

Răspunde: responsabil cerc pedagogic, prof. Covaci Adriana