Participarea reprezentantului elevilor la CA

Obligativitatea respectării stricte, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor legale privind colectarea fondului clasei/școlii și a celor privind participarea la ședințele consiliului de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar și recomandarea participării reprezentantului elevilor, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație la nivelul inspectoratului școlar în care se dezbat problematici privind elevii.