Gradatie de merit

Gradație de merit - 2020

Gradație de merit 2020
  • Cerere și declarație pe proprie răspundere

Gradații de merit - 2020

Gradații de merit - 2020

Numar gradatii 2020
  • Didactic;
  • Didactic auxiliar.

Anunț important - gradație de merit, personalul didactic auxiliar 2019

Anunț important privind concursul pentru acordarea gradației de merit, pentru personalul didactic auxiliar, sesiunea 2019
1. Anunț;
2. Declarație pe proprie răspundere;
3. Cerere de înscriere pentru concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

Fișele de evaluare - Gradație de merit 2019

Fișele de evaluare - Gradație de merit 2019

1. Număr de gradații de merit pe categorii de personal și pe discipline/domenii;
2. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul sportiv integrat și suplimentar;
3. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019;
4. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din palatele și cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019;
5. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019;
6. Personal didactic;
7. Personal didactic auxiliar.

Punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2017

Punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu din data 07.07.2017

Rezultatele obținute în urma contestațiilor - sesiunea 2017

Rezultatele obținute în urma contestațiilor asupra punctajului pentru acordarea gradațiilor de merit în învățământ preuniversitar sesiunea 2017

În atenția candidaților la concursul pentru obținerea gradației de merit, 2017

În atenția candidaților la concursul pentru obținerea gradației de merit, 2017
  Datorită unei greșeli de redactare, Fișa de evaluare pentru profesori
se modifică astfel:
  La criteriul I, punctul ”e„ subpunctul „e1„ la dovada obținerii punctajului sunt trecute 3 puncte, corect fiind 4 puncte, iar la criteriul II, pentru subpunctele ”d1-d8„ sunt trecute 2 puncte, corect fiind 2,75 puncte.
Muțumim pentru înțelegere, vă rugăm sa printați încă odată fișa și mult succes!

Model cerere de inscriere cadre didactice (gradatii de merit)

Model cerere de înscriere cadre didactice (gradații de merit)

Fișele de evaluare pentru acordarea GRADAȚIEI DE MERIT 2017

Fișele de evaluare pentru acordarea GRADAȚIEI DE MERIT 2017

  • Punctajul minim stabilit în cadrul Comisiei Paritare este de 40 puncte.

Listă cu disciplinele și numărul de gradații posibile pentru anul 2017

Listă cu disciplinele și numărul de gradații posibile pentru anul 2017 (actualizat 10.04.2017)