Fișele de evaluare pentru acordarea GRADAȚIEI DE MERIT 2017

Fișele de evaluare pentru acordarea GRADAȚIEI DE MERIT 2017

  • Punctajul minim stabilit în cadrul Comisiei Paritare este de 40 puncte.