În atenția candidaților la concursul pentru obținerea gradației de merit, 2017

În atenția candidaților la concursul pentru obținerea gradației de merit, 2017
  Datorită unei greșeli de redactare, Fișa de evaluare pentru profesori
se modifică astfel:
  La criteriul I, punctul ”e„ subpunctul „e1„ la dovada obținerii punctajului sunt trecute 3 puncte, corect fiind 4 puncte, iar la criteriul II, pentru subpunctele ”d1-d8„ sunt trecute 2 puncte, corect fiind 2,75 puncte.
Muțumim pentru înțelegere, vă rugăm sa printați încă odată fișa și mult succes!