Punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2017

Punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu din data 07.07.2017