Fișele de evaluare - Gradație de merit 2019

Fișele de evaluare - Gradație de merit 2019

1. Număr de gradații de merit pe categorii de personal și pe discipline/domenii;
2. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul sportiv integrat și suplimentar;
3. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019;
4. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din palatele și cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019;
5. Fișă de (auto)evaluare - pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019;
6. Personal didactic;
7. Personal didactic auxiliar.