Anunț important - gradație de merit, personalul didactic auxiliar 2019

  • Imprimare
Anunț important privind concursul pentru acordarea gradației de merit, pentru personalul didactic auxiliar, sesiunea 2019
1. Anunț;
2. Declarație pe proprie răspundere;
3. Cerere de înscriere pentru concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019