Procedură operațională opționale - 2020-2021

Procedură operațională privind elaborarea și aprobarea programelor școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu opționale, respectiv modulele de pregătire din învățământul preuniversitar ofertate la nivelul unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021