Olimpiada de Limba si literatura romana 2013/2014

Etapa pe scoala a Olimpiadei de Limba si literatura roamna se va desfasura in luna decembrie 2013, in conformitate cu prevederile Art 13, ale Art 14 si ale Art 18, alin (1) din METODOLOGIA-CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR ȘCOLARE