Documente manageriale

Anunț și documente necesare pentru ocuparea, prin detașare în interesul învățământului, a funcțiilor de director și director adjunct, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, în anul școlar 2019-2020

Anunț și documente necesare în vederea susținerii interviului pentru ocuparea, prin detașare în interesul învățământului, a funcțiilor de director și director adjunct, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, în anul școlar 2019-2020

Măsuri minime de prevenire a incendiilor la evaluările naționale 2019

Măsuri minime de prevenire a incendiilor la evaluările naționale (Evaluare Națională la finalul clasei a VIII-a, Bacalaureat, Examenul Național de definitivare în învățământ, Concursul național de ocupare a posturilor didactice)

Rezultatele înregistrate la concursul pentru constituirea corpului național de experți în management educațional 2019.

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru constituirea corpului național de experți în management educațional 2019.
Contestațiile se depun la secretariatul I.S.J. Giurgiu în perioada 22-24.05.2019, în intervalul orar 9.00 - 16.00

LISTELE CU DATE PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform R.G.P.D.)

Ședința cu directorii unităților de învățământ - 22.05.2019

Ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu din date 22.05.2019, ora 10.00, se va amâna și va desfășura în data de  29.05.2019, ora 10.00, la sediul I.S.J. Giurgiu.

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

”NOU! - CNEME SERIA 14, 1/2019”

”NOU! - CNEME SERIA 14, 1/2019”

Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2018-2019

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2018-2019

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul II, an școlar 2018-2019

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul II, an școlar 2018-2019

Ședința cu directorii unităților de învățământ - 16.01.2019

Ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu va avea loc în 16.01.2019, ora 10.00, la sediul I.S.J. Giurgiu.

Organizarea și desfășurarea examenelor de corigență la învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Adresa M.E.N. 42901/03.12.2018 privind organizarea și desfășurarea examenelor de corigență la învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Şedință cu directorii unităților de învățământ - 12.12.2018

În data de 12.12.2018, se va desfăşura sedință cu directorii unităților de învățământ, la sediul Inspectoratului Şcolar Județean Giurgiu, str. "Dr. Ion Munteanu", nr. 3, Giurgiu.

Rezultatele selecţiei profesorilor metodişti ai ISJ Giurgiu pentru locurile vacante in anul scolar 2018-2019

Rezultatele selecției profesorilor metodiști ai ISJ Giurgiu pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

Graficul de monitorizare și control - semestrul I - an școlar 2018-2019

Graficul de monitorizare și control - semestrul I - an școlar 2018-2019

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul I, an școlar 2018-2019

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul I, an școlar 2018-2019

Adresă M.E.N. - precizări privind organizare activității în anul școlar 2018-2019

Adresă M.E.N. - precizări privind organizare activității în anul școlar 2018-2019

Rezultatele susținerii interviului candidaților înscriși pentru detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director/director adjunct, în anul școlar 2018-2019, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu.

Rezultatele susținerii interviului candidaților înscriși pentru detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director/director adjunct, în anul școlar 2018-2019, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu.

Rezutatul verificării dosarelor de înscriere depuse de candidați, în vederea detașării în interesul învățământului în funcțiile de conducere de director/director adjunct, pentru anul școlar 2018-2019

  • Rezultatul verificării dosarelor de înscriere depuse de candidați, în vederea detașării în interesul învățământului în funcțiile de conducere de director/director adjunct, pentru anul școlar 2018-2019

  • Programarea susținerii interviului.

În atenția candidaților înscriși pentru detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director/director adjunct pentru anul școlar 2018-2019

În atenția candidaților înscriși pentru detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director/director adjunct, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu.

Anunț și documente utile pentru interviu directori 2018-2019

Anunț si documente necesare organizării interviului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, în anul școlar 2018-219

Evaluarea activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 2018

  • Procedura operațională privind evaluarea activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar
  • Calendar evaluare
  • Fise de evaluare

Apel selectie CNEME 1-2018

Apel selectie CNEME 1-2018

Metodologie pentru gradație de merit 2018

Metodologia și criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

Ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu -

Data ședinței cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu din data 23.05.2018 se modifică pentru data 30.05.2018

Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2017-2018

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2017-2018