Contestatii - concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct

Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar


În atenția participanților la  concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director /director  adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar,   sesiunea septembrie-decembrie 2016

Contestaţiile se depun în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 16.30 şi în data de 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 12.00.          Contestația la proba de interviu, redactată conform modelului din Anexa 1 se depune la registratura inspectoratului şcolar judetean Giurgiu.
Candidații:

  • nu pot contesta decât proba de interviu;

  • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;

  • trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste  punctajul obținut la proba de interviu;

  • nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi.