Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

  • Calendarul evaluării manageriale desfășurate de directorii/directorii adjuncți din unitățile de învățământ din județul Giurgiu pentru anul școlar 2016-2017
  • Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar (conform OMEN 36/12.04.2017)
  • Documente utile privind evaluarea.