Procedură operațională privind activitatea de gestionare a actelor de studii

  • Imprimare
Procedură operațională privind activitatea de gestionare (procurare, întocmire, completare, eliberare, casare și arhivare) a actelor de studii, a certificatelor de acordare a definitivării în învățământ și a documentelor școlare.