Examene naționale

Bacalaureat

Calendarele activităților de vizionare a lucrărilor de bacalaureat 2020

Calendarele activităților de vizionare a lucrărilor de către candidați, a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2020

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat 2020

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat se depun la centrul de examen în perioada:

  • 30 iunie 2020 -în intervalul 16,00 -20,00
  • 1 iulie 2020 – în intervalul 8,00 – 12,00
  • 1-4 iulie 2020 – rezolvarea contestațiilor
  • 5 iulie 2020 – afișarea rezultatelor finale

Candidații care depun / transmit prin mijloace electronice o declarație - tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
În cazul candidatului minor declarația - tip este semnată și de către părinții / reprezentanții legali ai acestuia.
Comisia de examen informează candidații cu privire la modalitățile de transmitere electronică (adresă de email, pagină web etc.)

Adresele de e-mail la care se pot depune contestații în format electronic pentru centrele de examen din județul Giurgiu

Centrul de examen

Adresa de email

Colegiul Național „Ion Maiorescu””Giurgiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liceul teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liceul  „Udriște Năsturel” Hotarele

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.MODELUL DE CERERE A FOST MODIFICAT ÎN DATA DE 30.06.2020

Calendar bacalaureat 2020

CALENDARUL examenului de bacalaureat național 2020

Bacalaureat 2020 - arondare centre înscriere la centrele examen

Arodarea centrelor de înscriere la centrele de examen - Bacalaureat 2020

NR. UNITATE - CENTRU DE ÎNSCRIERE UNITATE - CENTRU EXAMEN
1 Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu
2 Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu
3 Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
4 Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale
5 Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu
6 Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Călugăreni Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
7 Liceul Tehnologic ”Miron Nicolescu” Giurgiu Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu
8 Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” Mihăilești Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” Mihăilești
9 Liceul Tehnologic Giurgiu Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu
10 Liceul Tehnologic Nr.1 Comana Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
11 Liceul Tehnologic Nr.1 Prundu Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
12 Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu * Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu
13 Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu
14 Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu
15 Seminarul Teologic "Teoctist Patriarhul" Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu


* - Arondare - insuficiență locuri (absolvenții din seriile anterioare)

Bacalaureat 2020 - Candidați

În atenția candidaților care nu au domiciliul în județul Giurgiu și doresc să susțină examenul de bacalaureat în județul Giurgiu.

  • Model de cerere, adresată ISJ Giurgiu