Corpul national de experti in management educational

Nota MECTS privind concursul de selectie a cadreor didactice pentru constituirea Corpului national de experti in management educational