Anunț concurs pentru contribuția la creșterea calității educației și a incluziunii școlare - PROFORM

Anunţ privind concursul pentru contribuția la creşterea calității educației și a incluziunii școlare organizat/ desfășurat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/108182 ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă;
Anexa 1 - Grila de evaluare;
Anexa 2 - Cerere.