Lista candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului I.S.G.A.

Lista candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de inspector scolar general adjunct

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20160904 - Dosare inscrisi ISGA 2016.pdf)Dosare depuse ISGA

SEDINTA PUBLICA - detasare la cerere prin concurs specific

MIERCURI 24.08.2016, ARE LOC SEDINTA PUBLICA - DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU TITULARII CU DEFINITIVAT REPARTIZATI PANA IN 2016.

SEDINTA SE DESFASOARA INCEPAND CU ORA 09.00, LA SEDIUL I.S.J. GIURGIU, STR. EPISCOPIEI, NR. 17, GIURGIU, IN ORDINEA ALFABETICA A DISCIPLINELOR.

SEDINTA PUBLICA - OCUPAREA POSTURILOR IN REGIM PLATA CU ORA

- Plata cu ora / cumul - pag 114-117, din OMENCS 5559/2015

Depunere dosare la ISJ si SCOALA in perioada 29-30.08.2016

- SEDINTA PUBLICA - 02.09.2016, incepand cu orele 10.00

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20160823 - Cereri.pdf)Cereri

Concurs pentru ocuparea a 2 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

c) este personal didactic titular în învăţământ/unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

d) are o vechime în  învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

e) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul curent;

f) are recomandare /caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

i) la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Dosarul de înscriere constituit,  obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din  Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se depune în zilele lucrătoare din perioada 22 august – 4 septembrie 2016, intervalul orar 8,00 – 16,30 ( luni - joi) şi 8,00- 14,00 (vineri), 10,00-12,00 (sâmbătă, duminică) la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 19 septembrie -  5 octombrie  2016 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0728004712, în zilele lucrătoare din perioada 22 august – 4 septembrie 2016,  între orele 11.00-14.00. 

ATASAT GASITI, adresa DGMRU 1088/18.08.2016

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20160823 - Adresa DGMRU 1088.pdf)Adresa DGMRU 1088

Anunt concurs

Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu  organizează concurs în data de  03.12.2015, ora 10:00,pentru ocuparea postului vacant temporar  de Bibliotecar

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anunt concurs.docx)Anunt concurs.docx

Concurs Inspectori 2015

Atasate mai jos, documente referitoare la Concursul pentru ocuparea unor functii de inspector in cadrul ISJ Giurgiu

Concurs Insp Gen Adjunct si Director CCD

Calendarul de depunere a dosarelor de concurs
Ataşamente:
Download-ează fișierul (calendar depunere.pdf)calendar depunere.pdf

Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Scoala Gimnaziala "Acad. Marin Voiculescu" Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant.

Cititi detaliile in atasament. 

PROGRAM DE AUDIENTE

PROGRAM DE AUDIENŢE 

  • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE -  PROF.ŢINCU ELENA
    • LUNI : 14:00 -15:00
    • MIERCURI  : 12:30-14:30
  • OFICIUL JUDIDIC
    • VINERI: 12:00 -14:00

Documente ARACIP

Descarcati de aici documentele ARACIP

RESURSE UMANE

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Prof. Bufnea Marian