Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar pentru echivalare studii

Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin  OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin  OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Anul şcolar 2016-2017

Nr. crt.

Numele şi prenumele/numele căs.

Unitatea şcolară

Specialitatea de pe diplomă

Specialitatea pt care solicită echivalare

Observatii

 1.  

Pandele Victoria

Şcoala Gimnazială

Floreşti

Matematică- fizică

Fizică

Îndeplineşte condiţiile

 1.  

Oprea Oana Mădălina

Şcoala Gimnazială

Vărăşti

Institutor învăţământ primar

Limba franceză

Îndeplineşte condiţiile

 1.  

 Creac Daniela

Şcoala Gimnazială

Ghimpaţi

Institutor limba engleză

Profesor

învăţământ primar

Îndeplineşte condiţiile

 1.  

Hodobaşa Delia

Liceul Tehnologic “Tiu Dumitrescu”, Mihăileşti

Institutor muzică

Profesor

învăţământ primar

Lipsa
- Document din care să rezulte că a obţinut 90 credite în ultimii 5 ani

 1.  

Trandafir Rica Anişoara

Şcoala Gimnazială

Ghimpaţi

Educator şi psihopedagogie specială

Profesor 

Învăţământ prescolar

In adeverinta de vechime trebuie mentionat „vechime la catedra„ si nu „vechime in invatamant”

 1.  

Dina Cristina

Şcoala Gimnazială

Cosoba

Institutor – învăţământ primar

Profesor 

Învăţământ primar

Îndeplineşte condiţiile

Lista candidatilor inscrisi la examenul de definitivare in invatamant – sesiunea 2018

 • Lista candidatilor inscrisi la examenul de definitivare in invatamant – sesiunea 2018
 • Lista candidatilor admisi - inscriere DEFINITIVAT 2017 - jud GIURGIU

Rezultatele selectiei metodistilor pentru ocuparea locurilor vacante din judetul Giurgiu in anul scolar 2016-2017

Rezultatele selectiei metodistilor pentru ocuparea locurilor vacante din judetul Giurgiu in anul scolar 2016- 2017

Raport candidati inscrisi in judetul Giurgiu - 10.10.2016

Raport candidați înscriși în județul Giurgiu pentru concursul de ocupare a funcţiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - 10.10.2016

Raport candidati inscrisi in judetul Giurgiu - 07.10.2016

Raport candidați înscriși în județul Giurgiu pentru concursul de ocupare a funcţiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - 07.10.2016

Informare program concurs directori

Adresa scoli informare program concurs directori

Anunt selectie metodisti 2016-2017

ANUNT
privind selecţia profesorilor metodişti pentru locurile vacante  in anul scolar 2016-2017

 Avand in vedere nota M.E.C.S nr. 42550/21.09.2016, Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu, va realiza selecţia profesorilor metodişti pentru locurile vacante  in anul scolar 2016-2017, in conformitate cu metodologia privind selecţia cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu.

 Calendarul selecţiei profesorilor metodişti pentru locurile vacante  in anul scolar 2016-2017

 •  4-7 octombrie 2016 - depunerea de către cadrul didactic, la secretariatul I.Ş.J. Giurgiu, a dosarului de inscriere.
 • 10-14 octombrie - evaluarea CV-ului candidatilor însoţit de documentele justificative.
 • 17 octombrie - aprobarea listei cadrelor didactice metodiste de către C.A. al I.Ş.J. Giurgiu.
 • 18 octombrie - afişarea rezultatelor evaluării şi emiterea delegaţiilor care atestă calitatea de metodist al I.Ş.J. Giurgiu.
 • 19 octombrie – transmiterea la M.E.N.C.S. alistei cadrelor didactice metodiste de către C.A. al I.Ş.J. Giurgiu.

 Numarul locurile vacante de profesori metodisti  in anul scolar 2016-2017

Nr. crt. Disciplina Nr. de locuri
1 Învăţământ prescolar 6
2 Socio - umane 2
3 Limba şi literatura română 2
4 Educaţie fizică 2
5 Limba engleză 1 - zona Nord
6 Limba germană 1
7 Limba rromani 1
8 Discipline tehnice - mecanică 1
9 Educatie palstică 2

II. Selectarea cadrelor didactice metodiste

Art.1    La selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist  poate candida personalul didactic care îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) a absolvit  o institutie de învatamânt superior de lunga durata în specialitate;

b) este titular în învăţământul preuniversitar, are cel putin  gradul didactic II şi o vechime la catedra, în specialitate, de cel putin opt  ani;

c) a obtinut  calificativul  “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar;

d) are apreciere/recomandare din partea Consiliului de administratie al unitatii de învăţământ unde functionează/inspectorului de specialitate ;

e) face dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani;

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Metodologia - selectie metodisti 2016-2017.pdf)Metodologie

Definitivat - 2017

 • Adresa scoli inscriere - definitivat 2017;
 • Metodologie - definitivat 2017;
 • Ordin, privind calendarul - definitivat 2017;
 • Calendar - definitivat 2017.

Lista candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului I.S.G.A.

Lista candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de inspector scolar general adjunct

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20160904 - Dosare inscrisi ISGA 2016.pdf)Dosare depuse ISGA

SEDINTA PUBLICA - detasare la cerere prin concurs specific

MIERCURI 24.08.2016, ARE LOC SEDINTA PUBLICA - DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU TITULARII CU DEFINITIVAT REPARTIZATI PANA IN 2016.

SEDINTA SE DESFASOARA INCEPAND CU ORA 09.00, LA SEDIUL I.S.J. GIURGIU, STR. EPISCOPIEI, NR. 17, GIURGIU, IN ORDINEA ALFABETICA A DISCIPLINELOR.

SEDINTA PUBLICA - OCUPAREA POSTURILOR IN REGIM PLATA CU ORA

- Plata cu ora / cumul - pag 114-117, din OMENCS 5559/2015

Depunere dosare la ISJ si SCOALA in perioada 29-30.08.2016

- SEDINTA PUBLICA - 02.09.2016, incepand cu orele 10.00

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20160823 - Cereri.pdf)Cereri

Concurs pentru ocuparea a 2 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

c) este personal didactic titular în învăţământ/unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

d) are o vechime în  învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

e) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul curent;

f) are recomandare /caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

i) la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Dosarul de înscriere constituit,  obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din  Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se depune în zilele lucrătoare din perioada 22 august – 4 septembrie 2016, intervalul orar 8,00 – 16,30 ( luni - joi) şi 8,00- 14,00 (vineri), 10,00-12,00 (sâmbătă, duminică) la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 19 septembrie -  5 octombrie  2016 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0728004712, în zilele lucrătoare din perioada 22 august – 4 septembrie 2016,  între orele 11.00-14.00. 

ATASAT GASITI, adresa DGMRU 1088/18.08.2016

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20160823 - Adresa DGMRU 1088.pdf)Adresa DGMRU 1088

Anunt concurs

Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu  organizează concurs în data de  03.12.2015, ora 10:00,pentru ocuparea postului vacant temporar  de Bibliotecar

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anunt concurs.docx)Anunt concurs.docx

Concurs Inspectori 2015

Atasate mai jos, documente referitoare la Concursul pentru ocuparea unor functii de inspector in cadrul ISJ Giurgiu

Concurs Insp Gen Adjunct si Director CCD

Calendarul de depunere a dosarelor de concurs
Ataşamente:
Download-ează fișierul (calendar depunere.pdf)calendar depunere.pdf

Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Scoala Gimnaziala "Acad. Marin Voiculescu" Giurgiu organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant.

Cititi detaliile in atasament. 

PROGRAM DE AUDIENTE

PROGRAM DE AUDIENŢE 

 • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE -  PROF.ŢINCU ELENA
  • LUNI : 14:00 -15:00
  • MIERCURI  : 12:30-14:30
 • OFICIUL JUDIDIC
  • VINERI: 12:00 -14:00

Documente ARACIP

Descarcati de aici documentele ARACIP

RESURSE UMANE

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Prof. Bufnea Marian