În atenția cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învățământ – sesiunea 2018

În atenția cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învățământ – sesiunea 2018

Consiliul de Administrație al I.S.J. Giurgiu a stabilit ca centru de examen, pentru susținerea examenului național de definitivare - 2018, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” din municipiul Giurgiu;

  • susținerea probei scrise din cadrul examenului de definitivare în învățământ, care va avea loc în data de 18 iulie 2018, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore; 

  • accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8.00-8.45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.

Comisia județeană de examen