Definitivat 2020

Precizări cu privire la completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul național de definitivat 2020
Orar ISJ pentru completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul național de definitivat 2020
(numai pentru candidații care doresc transmiterea documentelor în format letric)