Note obținute la probele practice / inspecțiile la clasă de cadrele didactice care solicită pretransfer de posturi în altă specializare față de numirea din decizie 2019

Note obținute la probele practice / inspecțiile la clasă de cadrele didactice care solicită pretransfer de posturi în altă specializare față de numirea din decizie 2019

Punctaje obținute pretransfer 2019

Punctaje evaluare cadre didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 - județul Giurgiu
LISTELE CU DATE PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform R.G.P.D.)

Programul inspecțiilor la clasă pentru cadrele didactice - pretransfer 2019

Programul inspecțiilor la clasă pentru cadrele didactice care au altă specializare și solicită pretransfer la posturi de învățători

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului / catedrei
  1. Prevederile legale;
  2. Calendar mobilitate;
  3. Tabel solicitanți.

Anunt - DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU PRETRANSFER CONSIMȚIT 2019-2020

1. Anunțul referitor la DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU PRETRANSFER CONSIMȚIT 2019-2020
2. Cadru legal pentru pretransfer 2019-20120;
3. Calendar pentru pretransfer 2019-20120;
4. Cereri de completat de către SOLICITANȚI:
          - Cerea 1;
          - Cerea 2;
          - Cerea 3;
5. Documente de completat de către UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
          - Documente pentru ISJ Giurgiu;

ANUNȚ - Referitor la pretransferul consimțit 2018

ANUNȚ - Referitor la pretransferul consimțit 2018

Punctaje finale în urma evaluării cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unități

Punctaje finale în urma evaluării cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pentru anul școlar 2018-2019

Punctajele cadrelor didactice înscrise la pretransfer - 2018

Punctajele cadrelor didactice înscrise la pretransfer - 2018

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20180109 - Fisa de evaluare 2018.pdf)Fisa de evaluare 2018

Criterii specifice și grile de evaluare pretransfer 2018

  • Criterii specifice și grile de evaluare pretransfer 2018
  • Condiții specifice și grile de evaluare restrângere și pretransfer 2018