Lista candidaților care nu au validat prin semnătură fișele de înscriere

Lista candidaților care nu au validat prin semnătură fișele de înscriere la Concursul național de ocuparea posturilor din învățământ preuniversitar sesiunea 2017 - Județul Giurgiu