Repartizare TITULARIZARE 2017

Anunț privind repartizarea candidaților conform art 61 alin. (8) din Metodologia-cadru aprobată prin OMENCȘ nr. 5739/2016