Procedura privind desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național de ocuparea posturilor didactice din 11.07.2018

Procedura privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național de ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar - sesiunea 2018