Programe noi la TITULARIZARE din 2019

Informații utile, pentru candidați, privind programe noi la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (TITULARIZARE).
Se aplica din 2019.


https://edu.ro/mobilitate-personal-didactic