Anunț - Program ședință publică din data de 31.07.2019

Anunț - Program ședință publică din data de 31.07.2019, privind repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 62, alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, la nivelul județului în care a susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care a susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.