Anunț - Concurs în vederea ocupării funcției de director / director adjunct prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-2020

1. Programarea candidaților pentru susținerea interviului în vederea interviului în vederea ocupării funcției de director / director adjunct prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-2020;
2. Rezultatele obținute în vederea verificării dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, prin detașare în interesul învățământului pentru anul școlar 2019-2020