Lista candidaților la examenul pentru obținerea gradului didactic I, seria 2022

Lista candidaților la examenul pentru obținerea gradului didactic I, seria 2022

LISTELE AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)