Unitățile de învățământ în care sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante

Unitățile de învățământ în care sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante

PROGRAMUL ETAPELOR DE MOBILITATE DIN 07.09.2020

PROGRAMUL ETAPELOR DE MOBILITATE DIN 07.09.2020 

Repartizarea cadrelor didactice în următoarea ordine:

 12,00-13,00
a) restrângerea de activitate a cadrelor didactice titulare care este soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului în urma nerealizării planului de școlarizare;
b) detaşare în interesul învăţământului sau la cerere a cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;

13,00-19,00
Repartizarea cadrelor didactice în următoarea ordine:

(1) - In intervalul orar 13-15
a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma incompletă, conform art. 94 alin. (7);
b) cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 96 alin. (3);

In intervalul orar 15-17
c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

In intervalul orar 17-18
(2) - Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:
a) personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;

In intervalul orar 18 -19
d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat

Rezultate contestații calificați și necalificați


Rezultate contestații calificați și necalificați
  • Rezultate contestații concurs județean calificați 2020;
  • Rezultate contestații concurs județean necalificați 2020.

Rezultate concurs județean/testare - 2020

Rezultate concurs județean/testare - 2020
  • Rezultate concurs județean calificați 2020;
  • Rezultate testare necalificați 2020.

POSTURI VACANTE/REZERVATE JUDEȚUL GIURGIU

POSTURI VACANTE/REZERVATE JUDEȚUL GIURGIU - la data de 31.08.2020, pentru anul școlar 2020-2021

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200831 - Posturi vacante.pdf)Posturi vacante

Concursul județean - testare necalificați - 2020

Anunț - concursul și testarea județeană de ocuparea posturilor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din data de 01.09.2020 (atașament)
  1. Proba scrisă din cadrul Concursului și a testării județene de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar la nivelul județului Giurgiu se desfășoară în Centrul de concurs desemnat Liceul Tehnologic”ION BARBU” Giurgiu, strada 1 Decembrie, nr.83, din Giurgiu.
  2. Desfășurarea probei scrise: 01.09.2020
  3. Intrarea candidaților în centrul de concurs se face pe baza B.I./C.I., cu instrumente de scris de culoare albastra(care nu se sterge), instrumente pentru desen, apa.
NU ESTE PERMISA INTRAREA CANDIDAȚILOR ÎN CENTRUL DE CONCURS CU ALTE BAGAJE !
Accesul în centrul de concurs se realizează în intervalul orar 7,30-8,30 (01.09.2020)

Plata cu ora - an școlar 2020-2021

28 și 31 august 2020 - depunerea cererilor și documentelor justificative la unitățile școlare
  • Înregistrarea dosarelor pentru încadrarea în regim plata cu ora la unitățile de învățământ și a avizelor la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu;
  • Încadrarea în regim plata cu ora se realizează numai cu acordul unității școlare.
Detaliile și cererile se regăsesc în atașament

Ședința din data de 26.08.2020, ora 09.30

Candidați care au obținut nota intre 5 și 7 la concursul național 2020

Ședința din data de 25.08.2020, ora 10.00

Prelungirea contractului de muncă cu art.85 - În baza concursurilor naționale 2019-2018 și acorduri de principiu pentru continuitate emise de unitățile școlare