Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 la data de 21.02.2020

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 - la data de 21.02.2020

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, peste vârsta de 65 de ani

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, peste vârsta de 65 de ani, conform art. 28, alin (4) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12/11/2019

Fișa de evaluare - pentru ierarhizarea candidaților participanților la etapele mișcării personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021

Fișa de evaluare - pentru ierarhizarea candidaților participanților la etapele mișcării personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021

Metodologia - cadru privind mobilitatea în anul şcolar 2020-2021

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Tabelul final cu rezultatele obținute în urma contestațiilor la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020

Tabelul final cu rezultatele obținute în urma contestațiilor la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.

Anunț - Ședința publică din data de 06 septembrie 2019

Ședința publică din data de 06 septembrie 2019, va avea loc la IȘJ Giurgiu, începând cu ora 11:00

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND DESFĂȘURAREA SUNT REGĂSITE ÎN ATAȘAMENT.

Rezultatele concursului judetean de ocupare posturi / catedre vacante / rezervate 2019

Rezultatele concursului județean de ocupare posturi / catedre vacante / rezervate 2019
Perioada de depunere contestații se prelungește până astăzi 05.09.2019, ora 13.00.

Anunț - Concurs județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din data de 04 septembrie 2019

PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  se va desfășura în data de 4 septembrie 2019, în centrul de concurs   COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MAIORESCU” GIURGIU.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, cu mențiunea că la concursul județean pot participa și suplinitorii necalificați pentru care timpul de lucru este de 3 ore, urmând ca aceștia să susțină interviul după promovarea probei scrise cu minim nota 5 (cinci).
Accesul candidaților în centrul de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 9:00.
Proba scrisă pentru suplinitorii calificați se desfășoară în data de 4 septembrie 2019, în intervalul orar 10.00-14.00.
Proba scrisă pentru suplinitorii necalificați se desfășoară în data de 4 septembrie 2019, în intervalul orar 10.00-13.00, urmând ca aceștia să susțină interviul după evaluarea lucrărilor scrise.
Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore pentru suplinitorii calificați, respectiv 3 (trei) ore pentru suplinitorii necalificați.
La prezentarea în centrul de concurs, candidații vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate/adeverința identitate/ pașaportul în termen de valabilitate. În mod excepțional, accesul se poate face și în baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.
 Candidații și asistenții supraveghetori/profesorii asistenți  nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate.
  Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Anunț - Probe practice

ANUNȚ
PROBA PRACTICĂ LA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICĂRII / INFORMATICĂ VA FI SUSȚINUTĂ LA LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU”, GIURGIU, ÎN DATA DE 03.09.2019, ORA 10:00.
Vor susține proba practică următorii candidați:
- MARA GH. OLGUȚA, informatică și TIC
- GHIGEANU G. RĂZVAN GABRIEL, informatică

Concurs județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Concurs județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform metodologiei.

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
La Concursul județean de ocupare a posturilor/catedrelor rămase vacante în învățământul preuniversitar din 04.09.2019, se pot înscrie și susține examen în specialitatea postului și cadrele didactice care au obținut note sub 5 la Concursul național din iulie 2019.

1. Calendar;

2. Documente necesare;

3. Cerere de înscriere concursul județean;

4. Declarație ca nu se afla în incompatibilitate.