OMEC 4549 - Mișcare personalului didactic

IMPORTANT!!!

OMEC 4549, publicat în Monitorul Oficial 524/18.06.2020 - Suspendarea organizării etapelor de mișcare a personalului didactic 2020-2021 pe perioada stării de alertă: 

 • Ocupare prin concurs național a posturilor didactice;
 • Reîncadrare personal pensionat conform articolelor 80, 81;
 • Detașare în interesul învățământului;
 • Detașare la cerere;
 • Repartizarea candidaților în baza concursului 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, conform art. 61, art. 85;
 • Repartizarea în baza notelor de cel puțin 7 - 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014;
 • Repartizarea în regim plata cu ora;
 • Concurs la nivel de județ;
 • Repartizarea conform art. 84, art. 94, art. 96, art. 102, art. 103, din Metodologia cadru de mișcarea personalului didactic aprobată prin OMEC 5259/2019.

 

Anunț - mișcarea personalului didactic

Anunț privind MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

NU SE PRIMESC DOSARE PENTRU CONCURS, DETAȘARE, ANGAJARE DIN CAUZA STĂRII DE ALERTĂ.
REVENIM CU PRECIZĂRI DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII.

Cerere de pretransfer și acordul de detașare în anul școlar 2020-2021

 • Cerere de pretransfer la cerere/modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada viabilității postului
 • Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2020-2021

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 la data de 21.02.2020

Posturi vacante / rezervate în județul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 - la data de 21.02.2020

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, peste vârsta de 65 de ani

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, peste vârsta de 65 de ani, conform art. 28, alin (4) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12/11/2019

Fișa de evaluare - pentru ierarhizarea candidaților participanților la etapele mișcării personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021

Fișa de evaluare - pentru ierarhizarea candidaților participanților la etapele mișcării personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021

Metodologia - cadru privind mobilitatea în anul şcolar 2020-2021

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Tabelul final cu rezultatele obținute în urma contestațiilor la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020

Tabelul final cu rezultatele obținute în urma contestațiilor la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.

Anunț - Ședința publică din data de 06 septembrie 2019

Ședința publică din data de 06 septembrie 2019, va avea loc la IȘJ Giurgiu, începând cu ora 11:00

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND DESFĂȘURAREA SUNT REGĂSITE ÎN ATAȘAMENT.