Programul de desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului - concurs județean 2017

Programul de desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului din cadrul  concursului la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Nr. crt. Specialitatea Data si ora Locul de desfăşurare
1. Informatică 5 sept. 2017, orele 12,00 Liceul Teoretic „Tudor Vianu”, Giurgiu
2. Muzică instrumentală 5 sept. 2017, orele 10,30 Şcoala Gimnazială de Muzică şi Arte Plastice „Victor Karpis”
3. Pictură 5 sept. 2017, orele 10,30 Şcoala Gimnazială de Muzică şi Arte Plastice „Victor Karpis”