Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

- Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019
Metodologie mobilitate personal didactic;
- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019