Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

  1. Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
  2. Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
  3. Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar - Giurgiu pentru 2018-2019;
  4. Fișă de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar.