Ordinul MEN nr. 3017/2018 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea

Ordinul M.E.N. nr. 3017/2018 - pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017