OMEN 3886 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020

OMEN 3886 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20190413 - OMEN 3886_11042019.pdf)OMEN 3886_11.04.2019