Concurs județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Concurs județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform metodologiei.

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
La Concursul județean de ocupare a posturilor/catedrelor rămase vacante în învățământul preuniversitar din 04.09.2019, se pot înscrie și susține examen în specialitatea postului și cadrele didactice care au obținut note sub 5 la Concursul național din iulie 2019.

1. Calendar;

2. Documente necesare;

3. Cerere de înscriere concursul județean;

4. Declarație ca nu se afla în incompatibilitate.