Anunț - Concurs județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din data de 04 septembrie 2019

PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  se va desfășura în data de 4 septembrie 2019, în centrul de concurs   COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MAIORESCU” GIURGIU.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, cu mențiunea că la concursul județean pot participa și suplinitorii necalificați pentru care timpul de lucru este de 3 ore, urmând ca aceștia să susțină interviul după promovarea probei scrise cu minim nota 5 (cinci).
Accesul candidaților în centrul de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 9:00.
Proba scrisă pentru suplinitorii calificați se desfășoară în data de 4 septembrie 2019, în intervalul orar 10.00-14.00.
Proba scrisă pentru suplinitorii necalificați se desfășoară în data de 4 septembrie 2019, în intervalul orar 10.00-13.00, urmând ca aceștia să susțină interviul după evaluarea lucrărilor scrise.
Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore pentru suplinitorii calificați, respectiv 3 (trei) ore pentru suplinitorii necalificați.
La prezentarea în centrul de concurs, candidații vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate/adeverința identitate/ pașaportul în termen de valabilitate. În mod excepțional, accesul se poate face și în baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.
 Candidații și asistenții supraveghetori/profesorii asistenți  nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate.
  Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.