Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, peste vârsta de 65 de ani

Lista finală cuprinzând cadrele didactice care vor fi menținute în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021, peste vârsta de 65 de ani, conform art. 28, alin (4) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12/11/2019