Cerere de pretransfer și acordul de detașare în anul școlar 2020-2021

  • Cerere de pretransfer la cerere/modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada viabilității postului
  • Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2020-2021