OMEC 4549 - Mișcare personalului didactic

IMPORTANT!!!

OMEC 4549, publicat în Monitorul Oficial 524/18.06.2020 - Suspendarea organizării etapelor de mișcare a personalului didactic 2020-2021 pe perioada stării de alertă: 

  • Ocupare prin concurs național a posturilor didactice;
  • Reîncadrare personal pensionat conform articolelor 80, 81;
  • Detașare în interesul învățământului;
  • Detașare la cerere;
  • Repartizarea candidaților în baza concursului 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, conform art. 61, art. 85;
  • Repartizarea în baza notelor de cel puțin 7 - 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014;
  • Repartizarea în regim plata cu ora;
  • Concurs la nivel de județ;
  • Repartizarea conform art. 84, art. 94, art. 96, art. 102, art. 103, din Metodologia cadru de mișcarea personalului didactic aprobată prin OMEC 5259/2019.