Precizări pentru candidații care se înscriu în perioada 9-16 iulie 2020 - concurs de titularizare 2020-2021

  • Precizări pentru candidații care se înscriu în perioada 9-16 iulie 2020 în vederea ocupării unui post didactic pentru anul școlar 2020-2021, în baza rezultatelor obținute la concursul național de ocupare a posturilor didactice.
  • Calendarul concursului de titularizare 2020
  1. Cerere de înscriere titularizare;
  2. Capac dosar de înscriere titularizare;
  3. Fișă de înscriere concurs de titularizare;
  4. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017(*)
  5. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puțin 7,00 (șapte) obținute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din 2014, 2015 sau 2016 (*);
  6. Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
- Cazierul, certificatul de integritate, avizul de la cabinetul de medicina muncii, adeverința de vechime, extrasul din REVISAL se depun în original.

- Fișa de înscriere pentru titularizare este OBLIGATORIE.