Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru 2020-2021

  • Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200707 - Anexa 19.pdf)Anexa 19