Comunicate de presă

Comunicat de presă - 20.07.2021

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.
Proba va începe la ora 9:00, în centrul de concurs de la Liceul Tehnologic ”Ion Barbu”, Giurgiu, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.
Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 304 de candidați.
Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15.
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, și baremele de evaluare pentru cele 28 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00.
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.
La nivel județean sunt disponibile 48 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 228 posturi/catedre complete pentru angajare pe perioadă determinată, 1049 posturi/catedre incomplete pentru angajare pe perioadă determinată, 45 de posturi/catedre rezervate, 80 posturi/catedre propuse pentru continuitate.
Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Comunicate de presă - 05.07.2021 - Contestații la Evaluare națională

Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a / sesiunea 2021 – sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor

Comunicate de presă 01.07.2021 - Evaluare națională 2021, contestații

Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu informează că în urma afișării rezultatelor de la examenul de Evaluare Națională a absolvenților clasei a VIII-a, au fost depuse 134 de contestații, din care 82 la limba și literatura română și 52 la matematică.
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.
Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susține aceste probe în etapa specială (5 - 12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 - 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.

Comunicate de presă 29.06.2021 - Evaluare națională și Bacalaureat 2021

Comunicate de presă 29.06.2021 - Evaluare națională și Bacalaureat 2021

  • Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 22 - 25 iunie 2021;
  • Informare privind a 2-a probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021.

Comunicat de presă 28.06.2021 - Bacalaureat 2021

Informări privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

Comunicat de presă 27.06.2021 - Bacalaureat 2021

Comunicat de presă 27.06.2021 - Bacalaureat 2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat se va desfășura în 7 de centre de examen pentru 1299 de candidați (963 seria curentă și 336 din seriile anterioare).

  • Luni, 28 iunie, candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română.
  • Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului;
  • Miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.

Comunicat de presă 24.06.2021 - Contestații evaluare națională 2021

Contestații evaluare națională 2021
   La probă scrisă de matematică din cadrul examenului de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, din cei 1622 de candidați înscriși au fost prezenți 1552.

   Nu au existat solicitări pentru subiecte de rezervă și nu au fost candidați eliminați din examen.


Reamintim candidaților:
Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00)
Depunerea contestațiilor
  • 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00)
Soluționarea contestațiilor
  • 30 iunie – 4 iulie 2021
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2021

Comunicat de presă 23.06.2021 - Ghid de bune practici CRED

Comunicat de presă 23.06.2021 - Ghid de bune practici CRED

Comunicat de presă 21.06.2021 - Evaluare națională 2021

Comunicat de presă 21.06.2021 - Evaluare națională 2021

Comunicat de presă - 31.05.2021

31 mai 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație
Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
În fiecare județ al țării și în municipiul București se vor organiza 90 de evenimente pe parcursul a doi ani școlari.
La Giurgiu este organizat, la Casa Corpului Didactic Giurgiu, în data de 23 iunie 2021, în intervalul orar 8.30 – 17.00- Atelierul: Știința este parte din viața mea! (educația STEM )-Atelier pentru cadrele didactice implicate în învățământul primar și gimnazial.
Lector: prof. Daniela-Cristina MOMETE - Universitatea Politehnică din București
Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial - dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro
Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 inspectorate școlare.

Mai multe articole...

  1. Comunicat de presă - 02.04.2021

Informaţii în completare