Comunicat de presă - 30.10.2020

  • Imprimare

În data de 30 octombrie 2020, a avut loc întâlnirea de lucru a Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS). A prezentat Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022 și Metodologia de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional, anul școlar 2021-2022.
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a informat operatorii economici din județul Giurgiu că până la data de 13 noiembrie 2020, pot transmite:
- la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) solicitările de școlarizare pentru învățământul dual, conform modelului de solicitare din anexa 1 la O.M.E.C. nr. 5578/17.09.2020;
- la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, solicitările de școlarizare pentru învățământul profesional, conform modelului de solicitare din anexa 2 la O.M.E.C. nr. 5578/17.09.2020.