Comunicate de presă

Comunicat de presă 24.06.2021 - Contestații evaluare națională 2021

Contestații evaluare națională 2021
   La probă scrisă de matematică din cadrul examenului de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, din cei 1622 de candidați înscriși au fost prezenți 1552.

   Nu au existat solicitări pentru subiecte de rezervă și nu au fost candidați eliminați din examen.
Reamintim candidaților:
Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00)
Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00)
Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021

Comunicat de presă 23.06.2021 - Ghid de bune practici CRED

Comunicat de presă 23.06.2021 - Ghid de bune practici CRED

Comunicat de presă 21.06.2021 - Evaluare națională 2021

Comunicat de presă 21.06.2021 - Evaluare națională 2021

Comunicat de presă 31.05.2021

31 mai 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație
Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
În fiecare județ al țării și în municipiul București se vor organiza 90 de evenimente pe parcursul a doi ani școlari.
La Giurgiu este organizat, la Casa Corpului Didactic Giurgiu, în data de 23 iunie 2021, în intervalul orar 8.30 – 17.00- Atelierul: Știința este parte din viața mea! (educația STEM )-Atelier pentru cadrele didactice implicate în învățământul primar și gimnazial.
Lector: prof. Daniela-Cristina MOMETE - Universitatea Politehnică din București
Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial - dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro
Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 inspectorate școlare.

Comunicat de presă 02.04.2021

Comunicat de presă - 02.04.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că au fost comunicate elevilor rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de bacalaureat 2021. 

La nivelul județului Giurgiu situația se prezintă astfel:

 • Proba E.a) - Limba și literatura română - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 57,44%
 • Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 44,29%
  • 2  elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.d) - Proba la alegere a profilului - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 59,24%
  • 11  elevi au obținut nota 10.

Comunicat de presă 22.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 23 - 26 martie 2021 vor fi suspendate cursurile, în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, ca urmare a depășirii ratei incidenței cumulative de 6/1000 de locuitori.

Comunicat de presă 19.03.2021

Comunicat de presă - 19.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 22- 26 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
- 58 unități școlare se află în scenariul 1 ( verde), 83 de unități școlare în scenariu 2 (galben) și 46 unități școlare în scenariul 3 (roșu).

Comunicat de presă 17.03.2021

Comunicat de presă - 17.03.2021

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 - 2022, precum și calendarul aferent acestui proces.
Planul de școlarizare propus și circumscripțiile școlare sunt afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Giurgiu și la fiecare unitate de învățământ din județ.
La nivelul județului Giurgiu sunt propuse 126 de clase pregătitoare cu 2376 de locuri, din care în municipiul Giurgiu 20 de clase cu 428 de locuri.
În perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.
Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:
• 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
• 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
• 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Comunicat de presă 12.03.2021

Comunicat de presă - 12.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 15-19 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
- 84 unități școlare se află în scenariul 1 ( verde), 54 de unități școlare în scenariu 2 ( galben) și 49 unități școlare în scenariul 3 ( roșu).
- din cele 49 unități școlare aflate în scenariu roșu, 38 au ca motiv rata de incidență, 1 – probleme privind infrastructură și 10 – carantinare.

Comunicat de presă 09.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională își oferă sprijinul în consilierea și îndrumarea elevilor de clasa a VIII – a pentru a- ca încuraja să-și construiască viitorul cu pasiune și curaj!
Campania de promovare a învățământului profesional și dual din județul Giurgiu "Meseria face diferența", își continuă drumul virtual în săptămâna meseriilor, în unitățile de învățământ gimnaziale din județul Giurgiu. Informațiile prezentate au ca scop motivarea tinerilor spre o carieră adecvată.

Mai multe articole...

 1. Comunicat de presă 05.03.2021

Informaţii în completare