Diverse

Comunicat de presă - 20.08.2020

Comunicat de presă
Măsuri de sprijin pentru sistemul național de învățământ, pe durata stării de alertă, adoptate de către Guvernul României

Comunicat de presă MEC - 19.08.2020

Comunicat de presă
Guvernul României a aprobat instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS–CoV-2, în unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar

Gradații de merit - REZULTATE FINALE 2020

  • Lista cu punctajele tuturor candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit după contestații
  • Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, după contestații, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Procedura operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat și modelul de cerere

  • Procedura operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individual a elevilor cu CES proveniți din unitățile de masă și din învățământul special, în anul școlar 2020-2021;
  • Model de cerere pentru pentru integrarea individual a elevilor cu CES proveniți din unitățile de masă și din învățământul special, în anul școlar 2020-2021

ANUNȚ - 27.07.2020

AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DETERMINATĂ DE EVOLUȚIA CAZURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU S-AU DISPUS URMĂTOARELE MĂSURI:

- PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VA FI ÎNTRE ORELE 09.00 – 12.00
- PURTAREA OBLIGATORIE A MĂȘTII ÎN SEDIUL INSTITUȚIEI PUBLICE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Tel./fax +40 246214255
Web: www.isjgiurgiu.ro
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020

  1. Vă rugăm să verificați  toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), sesiunea 2020.

  2. Pentru detașare prin concurs specific este tabelul punctaje cadre didactice

Centrul special de înscriere - ADMITERE 2020-2021

Centrul special de înscriere în județul Giurgiu, pentru candidații care provin din alte județe.

Comunicat de presă M.E.C. - 18.06.2020

Comunicat de presă M.E.C. - 18.06.2020

Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de alertă, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2020 din 16 iunie 2020, s-a prelungit starea alertă.
Astfel, rămân în vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit căruia „pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice, se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante”.
În acest context, Ministerul Educației și Cercetării, pentru respectarea cadrului legal în vigoare, a emis Ordinul pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5.259/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm faptul că imediat după încetarea stării de alertă, Ministerul Educației și Cercetării va dispune reluarea acestor activități, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200618 - Comunicat_mobilitate.pdf)Comunicat_mobilitate

Sesizări nereguli examene naționale

1. TEL VERDE 0800 801 100 - NAȚIONAL (gratuit), 
2. TEL VERDE 0800 816 246 - JUDEȚEAN (gratuit), 

La care cetățenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale.

Informaţii în completare