1. Documente consfatuiri

Calendarul activităților proiectelor educaționale județene 2018-2019

Calendarul activităților proiectelor educaționale județene - an școlar 2018-2019

Calendarul proiectelor educationale aprobate pe anul școlar 2017 - 2018

Calendarul proiectelor educationale aprobate pe anul școlar 2017-2018

Consfătuiri 2017-2018 - CONSILIERE ȘI ORIENTARE

Consfătuiri 2017-2018 - CONSILIERE ȘI ORIENTARE
DOCUMENTE UTILE

Informații utile privind accidentele petrecute în timpul activităților curriculare

Informații utile privind accidentele petrecute în timpul activităților curriculare și extracurriculare/extrașcolare în sistemul de învățământ preuniversitar

Calendar de desfășurare a activităților în ”Școala altfel” - 2016-2017

Calendar de desfășurare a activităților în ”Școala altfel” ale unităților din județul Giurgiu - 2016-2017

Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare 2017

Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare

Informaţii în completare