CERCURI PEDAGOGICE 2013

  • Imprimare

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE PERFECŢIONARE LA ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ANUL ŞCOLAR 2012-2013
SEMESTRUL I