Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” 2020

  • Imprimare

În anul școlar 2020 – 2021, Ministerul Educației și Cercetării va continua derularea Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, conform legislației în vigoare.
Actele normative care reglementează desfășurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naționale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu.
Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” este următorul:

  • 15 septembrie – 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul național de protecție socială ”Bani de liceu”;
  • 26 septembrie – 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilități cererilor depuse;
  • 25 septembrie – 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
  • 17 octombrie – afișarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie – 21 octombrie - depunerea contestațiilor;
  • 22 octombrie – 25 octombrie - rezolvarea contestațiilor .