Gradații de merit 2024

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024 - a fost publicată anterior (aici)
 1. Numărul gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline;
 2. Procedura operațională privind acordarea gradației de merit pentru personalul auxiliar;
 3. Procedura operațională privind modalitatea de depunere, de evaluare a dosarelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea gradației de merit în anul școlar 2024-2025;
 4. Cerere înscriere gradație merit;
 5. Fișele sintetice de (auto)evaluare:
  • Fișa (auto)evaluare - administrator de patrimoniu;
  • Fișa (auto)evaluare - administrator financiar/contabil;
  • Fișa (auto)evaluare - bibliotecar/documentarist;
  • Fișa (auto)evaluare - directori/conducere îndrumare control;
  • Fișa (auto)evaluare - învățători/educatori/puericultori;
  • Fișa (auto)evaluare - personal predare CSS;
  • Fișa (auto)evaluare - profesori/maiștri instructori.

Informaţii în completare