CJRAE Giurgiu / Comisia de Orientare Școlară și Profesională

  • Imprimare
În atenția directorilor unităților de învățământ,

Vă atașăm documentele anexe la ordinul nr. 1985/1305/5805/04.10.2016, care trebuiesc completate de unitatea școlara, pentru copii cu CES, în vederea eliberării Certificatului de Orientarea Școlară și Profesională de către comisia din cadrul CJRAE Giurgiu.
Documentele anexe sunt:
- Fisă psihopedagogică completata de educator, învățător, diriginte, vizate de directorul unității școlare;
- Foaie matricolă / adeverință;
- Plan de servicii individualizat (completat de către educator, învățător, diriginte la solicitarea părintelui / tutore legal/CJRAE în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională.